Aanmelden

Iedere aanmelding wordt serieus genomen

Stappen in aanmeldingsprocedure

Iedere aanmelding wordt serieus genomen en iedere aanmelding verdient onze aandacht. We willen de bezoekregeling zo vlekkeloos mogelijk laten verlopen en daarom wordt een en dezelfde procedure gevolgd, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Deze procedure verloopt als volgt:

 1. U meldt zich schriftelijk of telefonisch aan

  Dit kan via e-mail: info@omgangshuishouten.nl of per post met het aanmeldingsformulier, klik hier om het exemplaar te downloaden. Telefonisch is Stichting Omgangshuis Houten bereikbaar onder nummer 030 – 6362 442 / 06 1335 1922 

 2. Wij nodigen u uit voor een gesprek

  U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator. Voordat ouders gebruik kunnen gaan maken van de faciliteiten van Stichting Omgangshuis Houten, heeft de coördinator van het omgangshuis een gesprek met elk van de ouders afzonderlijk.

   

  Zij legt hierbij uit hoe het omgangshuis werkt, wat er van de ouders verwacht wordt en wat de ouders kunnen verwachten. Ook wordt algemene informatie gevraagd van beide ouders. Eventuele bijzonderheden rondom het kind worden vastgelegd.

   

  Voor registratie van elke gebruiker van het omgangshuis zal een pasfoto en een legitimatiebewijs worden gevraagd. Tevens krijgen de ouders uitgelegd welke huisregels er in het omgangshuis gelden.

 3. We leggen een afspraak vast

  Indien de ouders gebruik willen gaan maken van het omgangshuis, ondertekenen zij allebei een overeenkomst met de Stichting Omgangshuis Houten en maken zij een principeafspraak voor wat betreft de data. Door ondertekening van de overeenkomst verbinden de ouders zich om  de daarin genoemde huisregels na te komen.