Klachten

Klachten, tips of verbeterpunten

Tips of verbeterpunten

Indien u een klacht heeft over het functioneren van de Stichting Omgangshuis Houten kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: klachten@omgangshuishouten.nl

Klachtenformulier