Stichting Omgangshuis Houten

biedt een oplossing aan iedereen die bij een echtscheiding een goede en veilige plek zoekt voor de omgang met de kinderen.

Stichting Omgangshuis Houten

Als ouders uit elkaar gaan hebben hun kinderen recht op contact met beide ouders. Maar bij een echtscheiding kunnen ouders het niet altijd onderling niet eens worden over een bezoekregeling.

 

Het Omgangshuis Houten biedt in die gevallen een oplossing: wij bieden een neutrale en veilige plaats waar kinderen hun niet-verzorgende ouder kunnen ontmoeten. Omdat wij zorgen voor veiligheid, hoeft er geen angst te bestaan voor (verwacht of vermeend) onjuist gedrag van de niet-verzorgende ouder tijdens het bezoek. Ook zorgen wij er voor dat de ouders elkaar niet tegen hoeven te komen bij het brengen en ophalen van de kinderen.

Hoe werkt het

De locatie is zo ingericht dat de ouders elkaar tijdens het halen en brengen niet ontmoeten. De verzorgende ouder brengt het kind. Als de bezoekende ouder aanwezig is wordt het kind bij hem/haar gebracht en vertrekt de andere ouder. De ouder die het kind gebracht heeft haalt het kind na een uur en drie kwartier weer op. Dan volgt de genoemde procedure in omgekeerde volgorde. De bezoekende ouder vertrekt pas 15 minuten na het vertrek van de verzorgende ouder en het kind.

 

 

Wij streven na

Tijdens het contact met de bezoekende ouder is continu en in elke ruimte toezicht aanwezig. De bezoekende ouder mag de ruimte van het omgangshuis niet met het kind verlaten. Ook is er altijd toezicht bij het naar het toilet gaan of verzorgen van de jonge kinderen. Stichting Omgangshuis Houten wil ouders en kinderen op deze manier een plezierige en veilige plek bieden. In de overeenkomst tussen de ouders en Stichting Omgangshuis Houten staan de afspraken waaraan ouders en kinderen zich binnen het Omgangshuis Houten  dienen te houden.

Dagindeling

Bekijk hier de dagindeling voor zowel de verzorgende als de niet-verzorgende ouder. Download via onderstaande button de dagindeling voor verzorgende en niet-verzorgende ouder.

13.00 uur: aankomst van de verzorgende ouder met kind(eren).
U wordt ontvangen en begeleid. De ouders krijgen de gelegenheid de kinderen goed over te dragen met de spullen die het kind eventueel nodig heeft.

13.15 uur: aankomst van de ontvangende ouder. De ontvangende ouder geeft zijn/haar mobiele telefoon in bewaring aan de begeleider. 
De kinderen gaan na afscheid te hebben genomen van de verzorgende ouder naar de ontvangende ouder. De verzorgende ouder vertrekt.

15.00 uur: ophalen van de kind(eren) door de verzorgende ouder.
De begeleider zal er mede voor zorg dragen dat het kind goed wordt overgedragen. De verzorgende ouder vertrekt met de kind(eren).

15.15 uur: vertrek van de ontvangende ouder.
De mobiele telefoon is dan inmiddels geretourneerd.